Radioflygklubben Fyris
 Uppsala
Radioflygcertifikat

SMFF har givit ut anvisningar för radioflygcertifikat. Här kan du hämta dessa anvisningar samt den speciella anvisningen för helikopter .
Filerna är i PDF-format och har du inte en läsare för detta kan läsaren hämtas från: