Lo-katt fartvidundret LO-katt

En liten katamaran
Lo-katten är en mycket liten och lätt katamaran med nervöst tävlingssinne. Den kan seglas av två ungdomar men snabbast är den med en man ombord. Då det piper i och lovartspontonen lättar från vattenytan seglar man ofta över 15 knop. När du lärt dig behärska båten kommer den att ge dig riklig utdelning. Den passar bra om du är över 14 år, eller väger mer än 50 kg

Några fakta

Självbygge

LO-katten konstruerades 1975 av vår nestor inom jollesegling: Nils-Göran Bennich-Björkman. Den lämpar sig utmärkt för att bygga själv. Cirka 100 ungdomar har redan byggt sin LO-katt. Vi har färdiga mallar för alla detaljer vilket underlättar mycket. Du är välkommen att bygga din egen LO-katt hos oss i UBB (Ungdomarnas båtbygge). Kostnaden är cirka 20 000 - 22 000 kr och den brukar ta tre terminer att bygga. Bygget görs under sakkunnig ledning ända fram till sjösättning.

Att segla LO-katt

Rätt trimmad och skotad är detta en riktig liten vinthund trots att hon är en katta. Den kommer mycket lätt upp i hög fart även i lätta vindar och är den snabbaste båten i sin storleksklass.

En kort byggbeskrivning

LO-katt är byggd av vattenfast plywood. De olika delarna fästs ihop med koppartråd så att skrovet får sin form. Därefter fästs en remsa glasfiber med plast längs fogarna på skrovets insida och koppartråden kan klippas bort på utsidan. Nu får utsidan på fogarna samma behandling och blir efter slipning osynliga. Innan däcket läggs på limmas däcksbalkar och förstyvningar på plats och hela skrovet lackas invändigt för att tåla vatten. Bygget avslutas med lackering och målning tills båten ser ut som du vill ha den. Du får också tillverka riggen och delta i segelsömnaden.