Apollo -
en båt för unga seglare

Apollo en båt för unga seglare

En bra nybörjarbåt Apollo,som fått sitt namn efter en raket är en segeljolle för unga seglare. Den är konstruerad för att vara en stadig nybörjarbåt men samtidigt snabb och rolig att segla. Den passar bra till dig som är mellan 10 och 15 år. Eller med andra ord bör du väga mellan 30 och 65 kg och inte vara längre än 170 cm. Den fick mycket goda recensioner i tidningen Båtnytt då den först presenterades.

Några fakta

Apollon kan lätt lyftas av två ungdomar. Den kan även läggas på ett vanligt takräcke på en personbil. När masten lyfts av kan den även släpas efter familjens segelbåt.

Självbygge

Apollon konstruerades 1972 av vår nestor inom jollesegling: Nils-Göran Bennich-Björkman. Den lämpar sig utmärkt för att bygga själv. Cirka 100 ungdomar har redan byggt sin egen Apollo. Den är för närvarande det vanligaste självbygget hos UBB (Ungdomar-nas Båtbygge). Vi har färdiga mallar för alla detaljer vilket underlättar mycket. Kanske vill även du bygga en egen Apollo.
Kostnaden är cirka 15 000 kr och den brukar ta två terminer att bygga. Bygget görs under sakkunnig ledning ända fram till sjösättning.

Att segla Apollo

Eftersom Apollon är så stadig är den en utmärkt nybörjarbåt. Samtidigt har den mycket att ge den mer erfarne seglaren. Den kommer lätt upp i planing. Apollon är mycket snabbare än Optimisten och närmar sig E-jollen i prestanda Eftersom Apollon har stora flyttankar och tät sittbrunn flyter den som en kork om du skulle råka välta. Apollon är självtömmande, vilket betyder att när du reser båten efter en vältning kan du segla vidare utan att ösa. Det är skönt, samt en viktig säkerhetsdetalj. Under fördäck har du plats för packning.

En kort byggbeskrivning

Apollon är byggd av vattenfast plywood. De olika delarna fästs ihop med koppartråd så att skrovet får sin form. Därefter fästs en remsa glasfiber med plast längs fogarna på skrovets insida och koppartråden kan klippas bort på utsidan. Nu får utsidan på fogarna samma behandling och blir efter slipning osynliga. Innan däcket läggs på limmas däcksbalkar och förstyvningar på plats och hela skrovet lackas invändigt för att tåla vatten. Bygget avslutas med lackering och målning tills båten ser ut som du vill ha den. Du får också tillverka riggen och delta i segel-sömnaden.