A-kanot
en liten kappseglare
A - KANOT
A-kanoten är en snabb och mycket livlig båt som genast ger svar på en felmanöver, ofta i form av ett ofrivilligt dopp. För att segla A-kanoten bör du nog ha seglat tidigare eller inte ge upp så lätt om du är nybörjare. När du lärt dig behärska båten kommer den dock. att ge dig riklig utdelning. Den passar bra om du är 10 till 14 år, eller inte väger mer än 50 kg och är högst 165 cm lång.

Några fakta

A-kanoten kan lätt lyftas av två ungdomar och transporteras på ett vanligt takräcke på en liten personbil. Med masten avtagen kan den också släpas efter familjens segelbåt.

Självbygge

A-kanoten konstruerades 1975 av vår nestor inom jollesegling: Nils-Göran Bennich-Björkman. Den lämpar sig utmärkt för att bygga själv. Vi har färdiga mallar för alla detaljer vilket underlättar mycket. Du är välkommen att bygga din egen A-kanot hos oss i UBB (Ungdomarnas båtbygge). Kostnaden är cirka 15 000 kr och den brukar ta två terminer att bygga. Bygget görs under sakkunnig ledning ända fram till sjösättning. A-kanoten finns även i plast och kan då köpas 3/4-färdig. Du tillverkar själv centerbord, roder, mm.

Att segla A-kanot

Rätt trimmad och skotad är detta en riktig liten snabbseglare. Den kommer lätt upp i planing även i lätta vindar och är den snabbaste båten i sin storleksklass. För dig som vill kappsegla har A-kanoten mycket att ge. Ett bra tips är att gå med i Svenska Kanotförbundet. Eftersom A-kanoten har stora flyttankar och tät sittbrunn flyter den som en kork om du skulle råka välta. A-kanoten är självtömmande vilket betyder att när du reser båten efter en vältning kan du segla vidare utan att ösa. Det är skönt, samt en viktig säkerhetsdetalj.

En kort byggbeskrivning

A-kanoten är byggd av vattenfast plywood. De olika delarna fästs ihop med koppartråd så att skrovet får sin form. Därefter fästs en remsa glasfiber med plast längs fogarna på skrovets insida och koppartråden kan klippas bort på utsidan. Nu får utsidan på fogarna samma behandling och blir efter slipning osynliga. Innan däcket läggs på limmas däcksbalkar och förstyvningar på plats och hela skrovet lackas invändigt för att tåla vatten. Bygget avslutas med lackering och målning tills båten ser ut som du vill ha den. Du får också tillverka riggen och delta i segelsömnaden.